Over deze site

SEPA website voor bedrijven

De nieuwe Europese betaalstandaard SEPA (Single Euro Payments Area) is een initiatief van de Europese banken, naar aanleiding van de oproep van de Europese Commissie om te komen tot lagere kosten voor grensoverschrijdend betalingsverkeer, markttransparantie en toenemende concurrentie tussen banken.

Kenmerkende wijzigingen door invoering van SEPA voor het bedrijfsleven en overheidsinstellingen zijn het verplichte gebruik van IBAN en BIC in betaalopdrachten, een nieuw XML formaat voor aanleveren betalings- en incasso-opdrachten, de introductie van de grensoverschrijdende incasso (SDD) en de plicht van de incassant om incasso’s enkele dagen van tevoren aan te kondigen bij de geïncasseerde.

Banken hebben de afgelopen jaren veel tijd en geld geïnvesteerd in de implementatie van SEPA in hun eigen processen en systemen. De SEPA focus verschuift nu naar de bedrijfswereld. De impact van SEPA betekent voor de meeste bedrijven een forse investering. Veel bedrijven ontdekken dat er ook flinke voordelen te behalen zijn door SEPA te verbinden met andere marktontwikkelingen binnen het financiële domein.

Is SEPA voor bedrijven een kans of bedreiging? Het kan voor bedrijven voldoende zijn om een minimum scenario te volgen en uitsluitend de verplichte wijzigingen te implementeren. Elke situatie is anders waardoor de business case per bedrijf sterk kan verschillen. Het goed in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie is mede bepalend voor de migratie strategie naar SEPA. Mogelijk is snel migreren naar SEPA voordelig, wellicht is haast overbodig! In de praktijk zien wij dat de business case rond SEPA veel interessanter wordt wanneer ook logisch gerelateerde onderwerpen in de discussie worden betrokken.

Juist in deze discussie probeert SEPA.nl bij te dragen. De website functioneert als (interactief) kanaal om alle relevante onderwerpen binnen SEPA bespreekbaar te maken door alle stakeholders met elkaar in contact te laten komen en actief te laten participeren. Zodoende probeert zij zorg te dragen dat alle vragen kunnen worden beantwoord en zij corporates informatief kan bijstaan in hun transitie naar SEPA, van oriëntatie tot implementatie.

SEPA.nl is gecreëerd door Enigma Payments Consulting. Zij is gespecialiseerd in consultancy op het gebied van betalingsverkeer voor financiële instellingen, overheidsinstellingen en het (zakelijke) bedrijfsleven.