Banken geven duidelijkheid over SEPA

logo betaalvereniging
10 jan 2014

SEPA ALGEMEEN De Europese Commissie maakte gisteren een voorstel bekend om na de SEPA-einddatum van 1 februari 2014 een overgangstermijn van zes maanden in te voeren. Vooruitlopend op besluitvorming over dit voorstel willen de banken hun klanten duidelijkheid geven. Lees meer...


Nationaal Forum SEPA-migratie streeft onverminderd naar overgang op SEPA per 1 februari 2014

logo-dnb
09 jan 2014

SEPA ALGEMEEN Het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Europese Commissie om de deadline van 1 februari 2014 voor de overgang op de SEPA-standaarden te handhaven, maar een additionele overgangstermijn van zes maanden in te voeren waarin betalingen volgens de huidige nationale standaarden door banken nog geaccepteerd mogen worden. Het is nog niet duidelijk of, en zo ja wanneer, dit voorstel door het Europese Parlement en de Raad van Ministers zal worden aangenomen. Lees meer...


SEPA ready? En nu?

logo-enigma
05 dec 2013

SEPA ALGEMEEN Geen tijd, geen prioriteit of simpelweg een brug te ver! Veel bedrijven hebben zich voornamelijk gericht op het tijdig gereed zijn voor SEPA, maar hebben nog niet nagedacht over hoe het betalingsverkeer structureel gaat veranderen.

De afgelopen jaren heerste in veel organisaties het idee dat voor betalingsverkeer beperkte aandacht nodig was, want ‘er verandert toch niets’. De ontwikkelingen en innovaties in het betaaldomein nemen een steeds grotere vlucht en vereisen juist óók na 1 januari 2014 managementaandacht. Standaardisatie in het betalingsverkeer zorgt ervoor dat de verschillen tussen EU landen verdwijnen. Veel bedrijven hebben tijdens de overgang naar SEPA gekozen voor tijdelijke oplossingen die op termijn vervangen moeten worden.

Enigma Consulting heeft een achttal aandachtspunten benoemd die u kunt gebruiken bij het bepalen van uw toekomstvisie op het betalingsverkeer. Meer informatie? Hier is de brochure te lezen.

Lees meer...


Ontdek uw kansen door innovaties in betalingsverkeer en SEPA tijdens het kennisevent Finance meets Marketing

logo-enigma
25 okt 2013

SEPA ALGEMEEN

Enigma Consulting organiseert op 14 november samen met partners AcceptEmail en Clear2Pay het kennisevent Finance meets Marketing voor haar klanten in het grootzakelijke bedrijfsleven. Tijdens dit event zullen verschillende experts in interactieve sessies hun kennis en visie delen op het snel veranderende betaallandschap en de kansen die er liggen voor bedrijven. Lees meer...


Registratieformulier voor de zakelijke Europese incasso geactualiseerd

logo betaalvereniging
15 okt 2013

SEPA ALGEMEEN

Zakelijke rekeninghouders die een machtiging afgeven moeten deze zelf registreren bij de eigen bank. Een alternatief is dat de incassant deze registratie coördineert met behulp van het uniforme bankonafhankelijke registratieformulier.

 

Lees meer...


Komt er in Nederland uitstel van de SEPA-migratie? NEE

logo-overopiban
15 okt 2013

SEPA ALGEMEEN

Bernard Juffermans bij BNR. Nederland gaat uiterlijk op 1 februari 2014 over op IBAN en SEPA. Toch lijkt “Nederland” daar niet altijd even van overtuigd. Dit bleek mede uit de enquête die voorafgaand aan het SEPA congres gehouden werd. Ruim één derde van de geënquêteerden verwachtte- of hoopte- dat er uitstel zal gaan komen. Hier kan ik een kort antwoord op geven: Nee, er wordt niet uitgesteld!  Lees meer...


Meer artikelen...


Enigma Consulting