woensdag 22 juni 2011

Clear2Pay en Enigma Payments Consulting bundelen krachten

logo-enigmaEnigma Payments Consulting en Clear2Pay gaan samenwerken om het betalingsverkeer van ondernemingen in Nederland verder te stroomlijnen. Clear2Pay biedt met haar Corporate Payment Hub een technische oplossing voor een efficiënt betalingsverkeer bij ondernemingen. Enigma Payments Consulting ondersteunt bedrijven met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van betalingsverkeer.

Deze bundeling van expertise leidt tot meerwaarde voor de onderneming. Een payment hub biedt een onderneming de mogelijkheid om via één kanaal met meerdere banken en vanuit meerdere administraties betalingen te doen en te ontvangen.

De komst van SEPA (Single Euro Payments Area) is voor veel ondernemingen een noodzakelijke aanleiding om haar betalingsverkeer onder de loep te nemen. Omdat SEPA het hele betalingslandschap zal veranderen, dient de infrastructuur van ondernemingen dit voorbeeld te volgen. De afgelopen jaren is bij veel ondernemingen een diversiteit aan koppelingen tussen banken enerzijds en administraties anderzijds ontstaan. Om kosten te reduceren en de beheersbaarheid te verbeteren, dienen ondernemingen dit in de nabije toekomst te ontvlechten. Een payment hub biedt dé oplossing om het betalingsverkeer op een gestructureerde en transparante wijze te laten verlopen.

De samenwerking tussen Enigma Payments Consulting en Clear2Pay richt zich op het corporate segment. "Ondernemingen zijn gebaat bij het op zo efficiënt, flexibel en betrouwbaar mogelijke wijze inrichten van het betalingsverkeer en de aanpalende processen. Dat is precies waar de Corporate Payment Hub van Clear2Pay in uitblinkt en waarin zij een leidende marktpositie hebben opgebouwd. Enigma identificeert zich graag met deze unieke oplossing en is ervan overtuigd dat corporates hiermee de beste oplossing in de markt wordt geboden," vertelt Dirco van de Pol, directeur van Enigma Payments Consulting. "De kracht van Enigma zit in de juiste toepassing van deze oplossingen in de bedrijfsprocessen, rekening houdend met de specifieke klantbehoeften. Met diepgaande kennis van betalingsverkeer, compliance en riskmanagement kan Enigma bedrijven ondersteunen bij het optimaal rendement halen uit de payment hub. Onze consultants weten voor onze klanten het maximale rendement uit deze investering te halen, daarvan zijn wij overtuigd."

Jeroen Faas, VP Sales bij Clear2Pay vult aan: "Wij groeien sterk op de Nederlandse markt en zijn inmiddels toonaangevend op het gebied van payment hubs. Onze 70 klanten verwerken nagenoeg een miljard transacties per jaar, bijna een kwart van het Nederlandse betalingsverkeer. Zoals elke onderneming kunnen en willen we niet alles zelf doen. Enigma heeft een uitstekende reputatie en alle kennis op het gebied van betalingsverkeer in huis."

 

Bron: Enigma Payments Consulting

Rating:  / 0
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting