dinsdag 21 december 2010

EC publiceert concept verordening einddata invoering SEPA

 logo-enigmaDonderdag 16 december 2010 heeft de Europese Commissie de concept Verordening gepubliceerd met betrekking tot het uitfaseren van de binnenlandse overboeking en incasso. De verwachting is dat de einddatum van de binnenlandse overboeking 1 januari 2013 wordt en de einddatum van de incasso 1 januari 2014.

Door het wettelijk verplicht stellen van een vaste einddatum voor de binnenlandse overboeking en incasso wil de Commissie de geharmoniseerde migratie naar SEPA in alle EU-landen veilig stellen. Het merendeel van de marktpartijen heeft eerder aangegeven dat deze migratie zonder wettelijke verplichting moeizaam zal lopen. Na een uitgebreide consultatie onder stakeholders, werd helder dat er behoefte bestaat aan separate einddata voor de binnenlandse overboeking en incasso. De Verordening bevat tevens wijzigingen in de technische vereisten ten opzichte van de tot op heden geldende Rulebooks, die door de European Payments Council (EPC) zijn uitgebracht. Tot slot geeft de Verordening strikte richtlijnen voor het hanteren van Multilaterale Interchange Fees (MIFs). Dit is een onderwerp waarover veel discussie is geweest in de markt.

Dit artikel geeft een overzicht van de inhoud van de concept Verordening. Op het eind vindt u een link naar de oorspronkelijke verordening. Binnen afzienbare tijd zal Enigma een vervolg artikel publiceren dat dieper ingaat op de consequenties van deze concept Verordening.

Concept Verordening in hoofdlijnen

De voorgestelde Verordening houdt in hoofdlijnen in:

 • De strekking van de Verordening bevat uitsluitend de verplichte vervanging van de huidige nationale overboeking en incasso door SEPA Credit Transfer (SCT) en SEPA Direct Debit (SDD). De scope is zo minimaal mogelijk gehouden; alleen betaaltransacties die uiteindelijk leiden tot een overboeking of incasso vallen onder de verordening (artikel 1), voor zover niet voor rekening van de banken zelf. Hierbij hoort ook het hoogwaardig pan-Europees euro betalingsverkeer verwerkt via Target2 of EURO1.
 • Alle betaalinstellingen, betalers en ontvangers die nu bereikbaar zijn voor nationale betaalmiddelen, moeten straks bereikbaar zijn voor Europese overboekingen en incasso's uit andere EU-lidstaten1 (artikel 3 en 8).
 • Banken en andere betaalinstellingen, die overboekingen en incasso's verwerken, zijn verplicht om dezelfde regels te hanteren zowel voor nationale als grensoverschrijdende overboekings- en incasso transacties. Daarnaast geeft artikel 4 aan dat deze betaalsystemen technisch interoperabel moeten zijn door het gebruik van standaarden die zijn vastgesteld door Europese of international opererende standaardisatie-organisaties. Tot slot waarschuwt dit artikel ervoor dat het verwerken van betalingen en incasso's niet mag worden belemmerd door technische obstakels.
 • De Verordening stelt een aantal technische eisen verplicht, de zogenaamde 'technical requirements', waaraan de euro overboeking en -incasso binnen de EU moeten voldoen. Opmerkelijk is dat hier niet verwezen wordt naar de SEPA Rulebooks van de EPC (artikel 5). In de bijlage van de verordening staat een volledig overzicht van deze technical requirements. Een aantal opmerkelijke verschillen tussen de requirements in de Verordening en de SEPA Rulebooks zijn:
  • De focus van de Rulebooks ligt uitdrukkelijk op de laagwaardige transacties terwijl de technical requirements zich ook richten op hoogwaardig betalingsverkeer via bijvoorbeeld Target2 of EURO1;
  • Het gebruik van de ISO20022 XML berichtenstandaard is verplicht voor het gebundeld aanleveren van betaalopdrachten door klanten;
  • Klanten zijn niet meer verplicht om de BIC van de bank van de begunstigde, of bij incasso, de bank van de incassant te gebruiken;
  • Bij incasso moet de bank van de debiteur een verplicht aantal mogelijkheden bieden aan zijn klanten om een rekening voor incasso te blokkeren (onder meer beperken van incasso's tot alleen specifieke incassanten);
  • Daarnaast moet de bank van de debiteur ook de mogelijkheid bieden om een incasso qua bedrag en/of frequentie te beperken.
 • De Verordening stelt in tegenstelling tot de Rulebooks geen eisen aan tijdslijnen en de wijze van het gebruik van R-transacties (rejections, returns, refunds en reversals); dit is immers geregeld in de Richtlijn Betaaldiensten, waaraan de Europese overboeking en incasso uiteraard ook moeten voldoen.
 • Alle euro overboekingen en incasso's binnen de EU dienen uiterlijk 12, respectievelijk 24 maanden na inwerkingtreding van de Verordening te worden uitgevoerd in overeenstemming met deze technical requirements.
 • Landen kunnen echter kiezen voor een overgangsregeling van maximaal 36 maanden voor overboekings- en incasso-varianten met een cumulatief marktaandeel van minder dan 10% van de lidstaat (artikel 7). Het gaat hier expliciet om niche marktvarianten zoals in Nederland bijvoorbeeld spoedbetalingen, iDEAL- en Digitale Nota betalingen. Het marktaandeel van de Acceptgiro is echter te groot om voor deze optie van uitstel in aanmerking te komen.
 • Daarnaast is het mogelijk om de migratie van incasso's die herleidbaar zijn naar kaarttransacties, ongeacht met een BBAN of IBAN, uit te stellen tot 60 maanden na de invoeringsdatum van de Verordening.
 • Banken en andere betaalinstellingen van lidstaten zonder euro hoeven pas met ingang van 1 november 2014 te voldoen aan dezelfde bereikbaarheidseisen voor de Europese euro overboekingen en incasso's (artikel 17).
 • Uiterlijk 48 maanden na invoering van de Verordening zijn deze landen tevens verplicht te voldoen aan de technical requirements voor wat betreft hun overboekingen en incasso's in euro.
 • Interchange fees voor automatische incasso's zijn niet langer toegestaan, met uitzondering van de eerdergenoemde R-transacties. Hiervoor gelden strikte regels: de veroorzaker van de R-transacties betaalt uitsluitend de directe en onvermijdelijke kosten van de afhandeling van de niet-verwerkte transactie.

Tot slot

De verwachting is dat de Verordening eind 2011 in werking zal treden, na publicatie in het Official Journal of the European Union. De Verordening is bindend voor alle EU-lidstaten, aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

De tussenliggende periode wordt gebruikt voor onderhandelingen en goedkeuring van de Europese Raad van Ministers van Economische Zaken en Financiƫn (ECOFIN) en het Europees Parlement.

De publicatie is op dit moment alleen nog in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. Op de website van de EC staat een toelichting in het Engels.

 

1 In de praktijk aangevuld met IJlsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Bron: Enigma Payments Consulting

Rating:  / 1
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting