vrijdag 24 juni 2011

Overheid kiest voor drie nieuwe standaarden

logo-overheidGisteren, 23 juni 2011, heeft het College Standaardisatie drie nieuwe open standaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijstgeplaatst. Het gaat om standaarden voor toegankelijke websites (Webrichtlijnen), voor uniform Europees betalingsverkeer (SEPA-standaarden) en voor vindbaarheid van leermateriaal (NL LOM). De opname van de drie standaarden biedt behalve aan overheden ook duidelijkheid aan website-bouwers, aan de bancaire sector en aan uitgevers van leermateriaal.

"Opname op de lijst biedt naast duidelijkheid voor gebruikers eveneens investeringszekerheid voor de software-industrie" aldus Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van het Forum Standaardisatie. Standaardisatie is een speerpunt in de Digitale Agenda van het kabinet. Het zorgt voor eenvoudigere gegevensuitwisseling (interoperabiliteit).

Webrichtlijnen voor toegankelijke websites

De keuze voor de vernieuwde Webrichtlijnen zorgt ervoor dat ook in de toekomst online zakendoen met de overheid voor iedere burger vanaf elk apparaat (zoals smartphone of tablet) mogelijk is. Versie 2 van de Webrichtlijnen is in nauwe afstemming met ontwikkelaars en gebruikers tot stand gekomen. De nieuwe versie is technologie-onafhankelijk en daarmee toekomstvast. Opname van de standaard op de 'pas toe of leg uit'-lijst betekent dat overheden bij nieuwe investeringen in websites dienen te kiezen voor deze nieuwe versie. Bestaande websites die voldoen aan versie 1 van de webrichtlijnen hoeven niet direct aangepast te worden. Pas na 2014 vervalt deze standaard. Het College Standaardisatie vraagt het Ministerie van BZK, als beheerder van de Webrichtlijnen, te zorgen voor voldoende beheer- en ondersteuningscapaciteit.

SEPA-standaarden voor uniform betalingsverkeer

De SEPA-standaarden zorgen ervoor dat overboekingen en incasso?s binnen Europa op uniforme wijze kunnen plaatsvinden. De standaarden geven operationele invulling aan het streven van de Europese Unie naar een interne markt voor betalingsverkeer ('Single Euro Payments Area', afgekort: SEPA). De voordelen van de SEPA-standaarden zijn kortweg eenvoudigere internationale betalingen, ruimere overstapmogelijkheden naar andere (buitenlandse) banken, en verhoogde kwaliteit van betalingsinformatie. Door plaatsing van de SEPA-standaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijst zijn overheidsorganisaties verplicht hun financiële systemen gereed te maken voor de toekomst. De keuze van de overheid voor de SEPA-standaarden betekent niet dat nu alleen overheden aan zet zijn. Het College Standaardisatie roept eveneens de bancaire sector op tot actieve implementatieondersteuning, kennisuitwisseling en verdere standaardisatie.

NL LOM voor vindbaarheid leermateriaal

De NL LOM-standaard zorgt voor betere vindbaarheid en vergelijkbaarheid van (digitaal) leermateriaal. Dit is in het belang van zowel het onderwijs als de uitgevers van leermateriaal. De standaard is gezamenlijk door Kennisnet en SURF ontwikkeld. Oorspronkelijk hadden beide organisaties hun eigen standaard. Het Forum Standaardisatie heeft erop aangedrongen om voor de gehele onderwijssector één standaard te ontwikkelen. NL LOM is daarvan het resultaat. Met de opname van NL LOM op de 'pas toe of leg uit'-lijst zijn onderwijsorganisaties bij nieuwe investeringen in leermateriaal verplicht te kiezen voor deze standaard.

Bron: open-standaarden.nl

Rating:  / 2
ZwakZeer goed 


Enigma Consulting