Incasso

Wat is het verschil tussen de normale (Core) en zakelijke (B2B) Europese incasso?

De Europese incasso kent twee schema's, het Core schema (normale incasso) en het Business to Business (B2B) schema (zakelijke incasso). In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste verschillen tussen deze schema's aangegeven:

Overzicht Core versus B2B voor Europese Incasso

Karakteristiek

Zakelijke incasso
(B2B schema)

Normale incasso
(Core schema)

 • Debiteur van de incasso
 • Moet altijd een bedrijf zijn
 • Mag zowel een bedrijf als consument zijn
 • Aanlevertijdstip van de incasso
 • Uiterlijk 1 werkdag voor de datum van incasso
 • Eerste doorlopende incasso en eenmalige incasso: Uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van incasso
 • Volgende doorlopende incasso: Uiterlijk 2 werkdagen voor de datum van incasso
 • Storno recht voor de debiteur
 • Storno is niet mogelijk voor de debiteur
 • Debiteur kan tot 8 weken na incasso datum de incasso laten storneren zonder opgave van reden
 • Debiteur kan tot 13 maanden na incasso datum een ongeautoriseerde incasso laten storneren
 • Machtiging voor incasso
 • Debiteur is verplicht om een kopie van de machtiging aan zijn bank af te geven, voordat de eerste incasso plaatsvindt. De bank van de debiteur zal elk ontvangen incasso voor deze machtiging controleren tegen de gegevens uit de kopie machtiging
 • Bestaande machtigingen kunnen niet hergebruikt worden, indien deze machtigingen in een storneringsrecht voor de debiteur voorziet
 • Debiteur hoeft geen kopie van de machtiging aan zijn bank af te geven
 • Bestaande machtigingen voor doorlopende incasso’s kunnen in principe worden hergebruikt
 • Bereik van het incasso
 • Het ondersteunen van het B2B schema door banken is optioneel. Een debiteur kan daarom alleen geïncasseerd worden als zijn bank het B2B schema ondersteunt
 • Het ondersteunen van het Core schema is voor alle banken binnen het SEPA gebeid verplicht. Alle debiteuren binnen het SEPA gebied kunnen daarom in principe worden geïncasseerd.


Enigma Consulting