Overschrijving

Welke uitzonderingssituaties kent de Europese overschrijving?

De verwerking van de huidige binnenlandse overschrijvingen kent een aantal uitzonderingssituaties, zoals afkeuring van een betaalopdracht door de eigen bank of Clearing House en annulering van de overschrijving. De verwerking van de Europese overschrijving kent deze ook, maar introduceert tevens een aantal nieuwe uitzonderingen.

De afhandeling van deze uitzonderingssituaties gebeurt middels zogenaamde R-transacties. De 'R' staat hierbij voor het type uitzondering, zoals 'Reject' (afkeuring) en 'Return' (terugboeking).

Hieronder een compleet overzicht van de verschillende R-transacties voor de Europese overschrijving.

 

Overzicht R-Transacties voor de Europese Overschrijving

Request for Cancellation (annulering)

Omschrijving

Annulering van een geagendeerde overschrijving voordat deze is uitgevoerd:

 • Complete betaal batch
 • Post(en) uit een betaal batch
 • Individuele overschrijving

Tijdslijnen

 • Annuleringen kunnen gewoonlijk tot uiterlijk 1 werkdag voor uitvoering van de overschrijving worden aangeleverd.
 • Annuleringen kunnen op verschillende wijze worden doorgegeven, afhankelijk van de mogelijkheden van uw bank:
  • Procedureel
  • Via internet portaal
  • Via file (Camt.055)

Recall (herroeping overschrijving)

Omschrijving

 • De bank van de opdrachtgever kan proberen om een Europese overschrijving te herroepen indien er sprake is van één van de volgende situaties:
  • Dubbele verzending van overschrijving door de bank
  • Technische problemen, die hebben geresulteerd in een foutief uitgevoerde overschrijving
  • Een frauduleus geïnitieerde overschrijving
 • De opdrachtgever van een Europese overschrijving mag om een recall vragen bij zijn bank. Dit verzoek zal echter altijd eerst door de bank moeten worden beoordeeld om vast te stellen of er inderdaad sprake is van één van bovengenoemde situaties.

Tijdslijnen

 • Een recall verzoek mag tot 10 werkdagen na uitvoering van de overschrijving worden verstuurd naar de bank van de begunstigde.
 • De bank van de begunstigde heeft vervolgens weer 10 werkdagen de tijd om een antwoord te geven (positief of negatief). Bij een positief antwoord wordt het overgemaakte bedrag geretourneerd naar de opdrachtgever.
 • Een recall verzoek zal over het algemeen altijd procedureel aan de bank worden doorgegeven.

Rejection (afkeuring)

Omschrijving

 • Een afkeuring van een overschrijving voordat deze is uitgevoerd. Deze is altijd afkomstig van de eigen bank.

  NB: Een afkeuring van een complete betaal batch is over het algemeen het gevolg van een technisch onjuiste aanlevering. Deze afkeuringen worden procedureel teruggemeld.

Tijdslijnen

 • Afkeuringen kunnen vanaf het moment van inzending tot en met de dag van uitvoering van de overschrijving worden ontvangen. De opdrachtgever van de overschrijving kan op de volgende tijdstippen hierover worden geïnformeerd:
  • Dag na uitvoering overschrijving via terugboeking op zijn dagafschrift
  • Direct via Payment Status Report (Pain.002). Deze laatste optie is optioneel en wordt (nog) niet door elke bank ondersteund.

Return (retourbetaling)

Omschrijving

 • Retournering van een reeds uitgevoerde overschrijving. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn, zoals bijvoorbeeld:
  • Rekeningnummer begunstigde onbekend
  • Overschrijving niet toegestaan voor gespecificeerde rekeningnummer

Tijdslijnen

 • Standaard kan een return tot maximaal 3 werkdagen na uitvoering van de overschrijving worden ingestuurd door de bank van de crediteur.
 • Indien een return noodzakelijk is na een gehonoreerd recall verzoek, kan een return tot maximaal 20 werkdagen na uitvoering van de overschrijving nog worden ontvangen.Enigma Consulting