CRM Software Leveranciers

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende (CRM) softwareleveranciers die oplossingen aanbieden op het gebied van de nieuwe Europese betaalmiddelen en de migratie van de bestaande Nederlandse naar deze nieuwe betaalmiddelen.

Disclaimer:                                                                                                              De informatie op deze pagina en de achterliggende producten- en dienstenpagina's is een weergave van de gegevens zoals deze door de betreffende partij zijn aangeleverd. Voor de juistheid van deze gegevens aanvaardt als Enigma Payments Consulting geen aansprakelijkheid. Een aantal partijen heeft daarbij de keuze gemaakt om enkel aan ons onderzoek mee te werken, danwel om in zijn geheel geen informatie aan te leveren. Zodoende is van deze partijen geen informatie beschikbaar.

Compenda

Compenda

Compenda is de meest schaalbare ECRM - CRM - CMS bedrijfssoftware voor het MKB.


Enigma Consulting